لیست قیمت پلیمر گلپایگان لوله و اتصالات پلیکا

لیست قیمت پلیمر گلپایگان لوله و اتصالات پلیکا

 1. زانو ۹۰ درجه پلیکا پلیمر گلپایگان  ( سایلنت )
 2. زانو ۴۵ درجه پلیکا پلیمر گلپایگان   ( سایلنت )
 3. سه راه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا پلیمر گلپایگان   ( سایلنت )
 4. سه راهی ۴۵ درجه پلیکا پلیمر گلپایگان   ( سایلنت )
 5. سراه ۹۰ درجه پلیکا پلیمر گلپایگان   ( سایلنت )
 6. سراهی تبدیل ۹۰ درجه پلیکا پلیمر گلپایگان   ( سایلنت )
 7. تبدیل پلیکا پلیمر گلپایگان
 8. سه راه بازدید پلیکا پلیمر گلپایگان   ( سایلنت )
 9. سیفون پلیکا پلیمر گلپایگان
 10. درپوش پلیکا پلیمر گلپایگان
 11. رابط پلیکا پلیمر گلپایگان ( کوپلینگ )
 12. رابط دریچه بازدید ( دریچه بازدید ) پلیکا پلیمر گلپایگان
 13. چهار راه ۴۵ درجه پلیکا پلیمر گلپایگان  ( سایلنت

مصرف کننده گرامی ضمن سپاس از حسن انتخاب شما، خواهشمند است در هنگام خرید به نام و مشخصات کامل کارخانه سازنده که بر روی کلیه لوله ها و اتصالات حک شده توجه فرمائید. محصولات این شرکت فقط با نام پلیمر گلپایگان (PG) تولید و عرضه می گردد، لذا سایر محصولات با نام های مشابه و مترادف مربوط به این شرکت نمی باشد.

 

 

ردیف نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال)
۱ لوله پلیکا پلیمر گلپایگان ضخامت ۲٫۴ میلیمتر-۱۶بار شاخه ۳۲ ۴۱۸,۰۰۰
۲ لوله پلیکا پلیمر گلپایگان ضخامت ۳ میلیمتر-۱۶ بار شاخه ۴۰ ۶۶۰,۰۰۰
۳ لوله پلیکا پلیمر گلپایگان ضخامت ۲٫۴ میلیمتر-۱۰ بار شاخه ۵۰ ۷۰۴,۰۰۰
۴ لوله پلیکا پلیمر گلپایگان ضخامت ۳ میلیمتر-۱۲٫۵ بار شاخه ۵۰ ۸۸۰,۰۰۰
۵ لوله پلیکا پلیمر گلپایگان ضخامت ۱٫۵ میلیمتر شاخه ۶۳ ۵۴۱,۰۰۰
۶ لوله پلیکا پلیمر گلپایگان ضخامت ۳ میلیمتر-۱۰ بار شاخه ۶۳ ۱,۱۰۰,۰۰۰
۷ لوله پلیکا پلیمر گلپایگان ضخامت ۱٫۵ میلیمتر شاخه ۷۵ ۶۴۶,۰۰۰
۸ لوله پلیکا پلیمر گلپایگان ضخامت ۲٫۹ میلیمتر شاخه ۷۵ ۱,۳۴۲,۰۰۰
۹ لوله پلیکا پلیمر گلپایگان ضخامت ۱٫۸ میلیمتر شاخه ۹۰ ۹۳۷,۰۰۰
۱۰ لوله پلیکا پلیمر گلپایگان ضخامت ۲٫۸ میلیمتر شاخه ۹۰ ۱,۴۹۷,۰۰۰
۱۱ لوله پلیکا پلیمر گلپایگان ضخامت ۲٫۲ میلیمتر شاخه ۱۱۰ ۱,۳۹۴,۰۰۰
۱۲ لوله پلیکا پلیمر گلپایگان ضخامت ۴٫۲ میلیمتر شاخه ۱۱۰ ۲,۶۸۵,۰۰۰
۱۳ لوله پلیکا پلیمر گلپایگان ضخامت ۲٫۵ میلیمتر شاخه ۱۲۵ ۱,۷۹۰,۰۰۰
۱۴ لوله پلیکا پلیمر گلپایگان ضخامت ۳٫۱ میلیمتر شاخه ۱۲۵ ۲,۳۱۰,۰۰۰
۱۵ لوله پلیکا پلیمر گلپایگان ضخامت ۳٫۲ میلیمتر شاخه ۱۶۰ ۲,۹۱۶,۰۰۰
۱۶ لوله پلیکا پلیمر گلپایگان ضخامت ۴ میلیمتر شاخه ۱۶۰ ۳,۸۵۱,۰۰۰
۱۷ لوله پلیکا پلیمر گلپایگان ضخامت ۴ میلیمتر شاخه ۲۰۰ ۴,۵۱۸,۰۰۰
۱۸ لوله پلیکا پلیمر گلپایگان ضخامت ۴٫۹ میلیمتر شاخه ۲۰۰ ۵,۹۴۱,۰۰۰
۱۹ لوله پلیکا پلیمر گلپایگان ضخامت ۴٫۹ میلیمتر شاخه ۲۵۰ ۶,۹۴۸,۰۰۰
۲۰ لوله پلیکا پلیمر گلپایگان ضخامت ۶٫۲ میلیمتر شاخه ۲۵۰ ۹,۵۷۴,۰۰۰
۲۱ لوله پلیکا پلیمر گلپایگان ضخامت ۶٫۲ میلیمتر شاخه ۳۱۵ ۱۱,۱۱۷,۰۰۰
۲۲ لوله پلیکا پلیمر گلپایگان ضخامت ۷٫۷ میلیمتر شاخه ۳۱۵ ۱۴,۵۲۸,۰۰۰
۲۳ زانو ۹۰ درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد ۴۰ ۳۵,۱۰۰
۲۴ زانو ۹۰ درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد ۵۰ ۴۷,۴۰۰
۲۵ زانو ۸۷٫۵ پلیکا درجه پلیمر گلپایگان عدد ۶۳ ۶۵,۷۰۰
۲۶ زانو ۹۰ درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد ۹۰ ۱۱۸,۶۰۰
۲۷ زانو ۸۷٫۵ پلیکا درجه پلیمر گلپایگان عدد ۱۱۰ ۱۸۶,۷۰۰
۲۸ زانو ۹۰ درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد ۱۲۵ ۱۹۹,۳۰۰
۲۹ زانو ۹۰ درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد ۱۶۰ ۳۹۷,۲۰۰
۳۰ زانو ۹۰ درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد ۲۰۰ ۷۲۹,۰۰۰
۳۱ زانو ۴۵ پلیکا درجه پلیمر گلپایگان عدد ۴۰ ۳۰,۵۰۰
۳۲ زانو ۴۵ پلیکا درجه پلیمر گلپایگان عدد ۵۰ ۳۸,۵۰۰
۳۳ زانو ۴۵ پلیکا درجه پلیمر گلپایگان عدد ۶۳ ۵۸,۴۰۰
۳۴ زانو ۴۵ پلیکا درجه پلیمر گلپایگان عدد ۹۰ ۱۱۰,۶۰۰
۳۵ زانو ۴۵ پلیکا درجه پلیمر گلپایگان عدد ۱۱۰ ۱۵۷,۷۰۰
۳۶ زانو ۴۵ پلیکا درجه پلیمر گلپایگان عدد ۱۲۵ ۲۰۰,۵۰۰
۳۷ زانو ۴۵ پلیکا درجه پلیمر گلپایگان عدد ۱۶۰ ۳۱۸,۵۰۰
۳۸ زانو ۴۵ پلیکا درجه پلیمر گلپایگان عدد ۲۰۰ ۵۹۸,۰۰۰
۳۹ سه راه ۹۰ درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد ۶۳ ۸۴,۳۰۰
۴۰ سه راه ۹۰ درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد ۹۰ ۱۵۶,۶۰۰
۴۱ سه راه ۹۰ درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد ۱۱۰ ۲۵۶,۵۰۰
۴۲ سه راه ۹۰ درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد ۱۲۵ ۳۱۷,۶۰۰
۴۳ سه راه ۹۰ درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد ۱۶۰ ۵۳۱,۴۰۰
۴۴ سه راه ۹۰ درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد ۲۰۰ ۱,۰۰۸,۹۰۰
۴۵ سه راه ۴۵ درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد ۴۰ ۵۹,۲۰۰
۴۶ سه راه ۴۵ درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد ۵۰ ۷۸,۸۰۰
۴۷ سه راه ۴۵ درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد ۶۳ ۱۱۵,۶۰۰
۴۸ سه راه ۴۵ درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد ۹۰ ۲۰۸,۱۰۰
۴۹ سه راه ۴۵ درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد ۱۱۰ ۳۰۱,۴۰۰
۵۰ سه راه ۴۵ درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد ۱۲۵ ۴۰۴,۸۰۰
۵۱ سه راه ۴۵ درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد ۱۶۰ ۶۶۰,۹۰۰
۵۲ سه راه تبدیل ۹۰ درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد ۹۰*۶۳ ۱۴۴,۰۰۰
۵۳ سه راه تبدیل ۸۷٫۵ درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد ۱۱۰*۶۳ ۱۹۹,۲۰۰
۵۴ سه راه تبدیل ۸۷٫۵ درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد ۱۱۰*۹۰ ۲۴۵,۱۰۰
۵۵ سه راه تبدیل ۹۰ درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد ۱۶۰*۱۱۰ ۳۹۸,۶۰۰
۵۶ سه راه تبدیل ۹۰ درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد ۱۶۰*۱۲۵ ۴۰۶,۹۰۰
۵۷ چهار راه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد ۱۱۰ ۳۹۶,۹۰۰
۵۸ سه راه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد ۹۰*۶۳ ۱۷۵,۸۰۰
۵۹ سه راه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد ۱۱۰*۶۳ ۲۳۳,۱۰۰
۶۰ سه راه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد ۱۱۰*۷۵ ۲۴۱,۴۰۰
۶۱ سه راه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد ۱۲۵*۱۱۰ ۳۶۷,۸۰۰
۶۲ سه راه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد ۱۶۰*۱۱۰ ۴۹۷,۸۰۰
۶۳ سه راه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد ۱۶۰*۱۲۵ ۵۲۰,۱۰۰
۶۴ تبدیل پلیکا هم مرکز ( تو در تو )پلیمر گلپایگان عدد ۶۳*۳۲ ۳۵,۲۰۰
۶۵ تبدیل پلیکا هم مرکز ( تو در تو )پلیمر گلپایگان عدد ۶۳*۴۰ ۳۷,۳۰۰
۶۶ تبدیل پلیکا هم مرکز ( تو در تو )پلیمر گلپایگان عدد ۶۳*۵۰ ۳۸,۲۰۰
۶۷ تبدیل پلیکا هم مرکز ( تو در تو )پلیمر گلپایگان عدد ۹۰*۵۰ ۶۰,۰۰۰
۶۸ تبدیل پلیکا هم مرکز ( تو در تو )پلیمر گلپایگان عدد ۹۰*۶۳ ۶۶,۷۰۰
۶۹ تبدیل پلیکا هم مرکز ( تو در تو )پلیمر گلپایگان عدد ۱۱۰*۶۳ ۷۹,۷۰۰
۷۰ تبدیل پلیکا هم مرکز ( تو در تو )پلیمر گلپایگان عدد ۱۱۰*۷۵ ۸۱,۰۰۰
۷۱ تبدیل پلیکا هم مرکز ( تو در تو )پلیمر گلپایگان عدد ۱۶۰*۱۲۵ ۱۸۰,۴۰۰
۷۲ تبدیل پلیکا غیر هم مرکز پلیمر گلپایگان عدد ۷۵*۵۰ ۴۹,۹۰۰
۷۳ تبدیل پلیکا غیر هم مرکز پلیمر گلپایگان عدد ۹۰*۶۳ ۷۳,۰۰۰
۷۴ تبدیل پلیکا غیر هم مرکز پلیمر گلپایگان عدد ۱۱۰*۵۰ ۸۶,۹۰۰
۷۵ تبدیل پلیکا غیر هم مرکز پلیمر گلپایگان عدد ۱۱۰*۶۳ ۱۰۰,۶۰۰
۷۶ تبدیل پلیکا غیر هم مرکز پلیمر گلپایگان عدد ۱۱۰*۹۰ ۱۰۱,۳۰۰
۷۷ تبدیل پلیکا غیر هم مرکز پلیمر گلپایگان عدد ۱۲۵*۹۰ ۱۱۵,۷۰۰
۷۸ تبدیل پلیکا غیر هم مرکز پلیمر گلپایگان عدد ۱۲۵*۱۱۰ ۱۲۲,۰۰۰
۷۹ تبدیل پلیکا غیر هم مرکز پلیمر گلپایگان عدد ۱۶۰*۱۱۰ ۱۹۷,۸۰۰
۸۰ تبدیل پلیکا غیر هم مرکز پلیمر گلپایگان عدد ۲۰۰*۱۶۰ ۳۸۳,۴۰۰
۸۱ سیفون پایه دار پلیمر گلپایگان عدد ۶۳ ۹۴,۳۰۰
۸۲ سیفون پایه دار پلیمر گلپایگان عدد ۹۰ ۱۸۰,۷۰۰
۸۳ سیفون پایه دار پلیمر گلپایگان عدد ۱۱۰*۱۱۰ ۲۹۳,۸۰۰
۸۴ سیفون پایه دار پلیمر گلپایگان عدد ۱۲۵*۱۱۰ ۳۱۵,۳۰۰
۸۵ دریچه بازدید پلیمر گلپایگان عدد ۱۱۰ ۷۰۹,۶۰۰
۸۶ کوپلینگ ترمزدار پلیکا پلیمر گلپایگان عدد ۵۰ ۲۵,۱۰۰
۸۷ کوپلینگ ترمزدار پلیکا پلیمر گلپایگان عدد ۶۳ ۴۴,۵۰۰
۸۸ کوپلینگ ترمزدار پلیکا پلیمر گلپایگان عدد ۷۵ ۴۵,۲۰۰
۸۹ کوپلینگ ترمزدار پلیکا پلیمر گلپایگان عدد ۹۰ ۶۹,۶۰۰
۹۰ کوپلینگ ترمزدار پلیکا پلیمر گلپایگان عدد ۱۱۰ ۸۳,۱۰۰
۹۱ کوپلینگ ترمزدار پلیکا پلیمر گلپایگان عدد ۱۲۵ ۱۰۹,۰۰۰
۹۲ کوپلینگ ترمزدار پلیکا پلیمر گلپایگان عدد ۱۶۰ ۱۸۹,۳۰۰
۹۳ کوپلینگ ترمزدار پلیکا پلیمر گلپایگان عدد ۲۰۰ ۳۴۳,۸۰۰
۹۴ درپوش پلیکا پلیمر گلپایگان عدد ۶۳ ۲۷,۹۰۰
۹۵ درپوش پلیکا پلیمر گلپایگان عدد ۹۰ ۵۴,۰۰۰
۹۶ درپوش پلیکا پلیمر گلپایگان عدد ۱۱۰ ۶۸,۷۰۰
۹۷ درپوش پلیکا پلیمر گلپایگان عدد ۱۲۵ ۱۲۲,۲۰۰
۹۸ درپوش پلیکا پلیمر گلپایگان عدد ۱۶۰ ۱۹۶,۳۰۰
۹۹ سه راه دریچه بازید پلیمر گلپایگان عدد ۹۰ ۳۳۷,۰۰۰
۱۰۰ سه راه دریچه بازید پلیمر گلپایگان عدد ۱۲۵ ۵۸۳,۲۰۰
۱۰۱ سه راه دریچه بازید پلیمر گلپایگان عدد ۲۰۰ ۱,۹۶۰,۲۰۰
۱۰۲ شیر قفل دار پلیکا پلیمر گلپایگان عدد ۱۱۰ ۲,۱۳۳,۶۰۰
۱۰۳ شیر قفل دار پلیکا پلیمر گلپایگان عدد ۱۲۵ ۲,۴۹۵,۱۰۰
۱۰۴ شیر قفل دار پلیکا پلیمر گلپایگان عدد ۱۶۰ ۲,۵۶۶,۱۰۰
۱۰۵ ونت هواگیر اتوماتیک پلیکا پلیمر گلپایگان عدد ۵۰ ۹۷۲,۰۰۰
۱۰۶ زانو ۱۵ درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد ۱۱۰ ۱۴۱,۰۰۰
۱۰۷ زانو ۳۰ درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد ۱۱۰ ۱۴۱,۸۰۰
۱۰۸ رابط سیفون به کاسه توالت پلیمر گلپایگان عدد ۱۱۰ ۱۹۱,۵۰۰
۱۰۹ رابط سیفون به کاسه توالت پلیمر گلپایگان عدد ۱۲۵ ۲۱۲,۳۰۰
۱۱۰ رابط دریچه بازدید کامل پلیکا پلیمر گلپایگان عدد ۶۳ ۸۴,۹۰۰
۱۱۱ رابط دریچه بازدید کامل پلیکا پلیمر گلپایگان عدد ۹۰ ۱۲۳,۶۰۰
۱۱۲ رابط دریچه بازدید کامل پلیکا پلیمر گلپایگان عدد ۱۱۰ ۱۹۰,۳۰۰
۱۱۳ رابط دریچه بازدید کامل پلیکا پلیمر گلپایگان عدد ۱۲۵ ۲۴۲,۵۰۰
۱۱۴ رابط دریچه بازدید کامل پلیکا پلیمر گلپایگان عدد ۱۶۰ ۴۳۸,۳۰۰
۱۱۵ رابط دریچه بازدید کامل پلیکا پلیمر گلپایگان عدد ۲۰۰ ۷۲۵,۳۰۰
۱۱۶ درب دریچه بازدید کامل (درپوش دنده ای با واشر)پلیکا پلیمر گلپایگان عدد ۶۳ ۳۶,۲۰۰
۱۱۷ درب دریچه بازدید کامل (درپوش دنده ای با واشر)پلیکا پلیمر گلپایگان عدد ۹۰ ۴۳,۳۰۰
۱۱۸ درب دریچه بازدید کامل (درپوش دنده ای با واشر)پلیکا پلیمر گلپایگان عدد ۱۱۰ ۸۲,۱۰۰
۱۱۹ درب دریچه بازدید کامل (درپوش دنده ای با واشر)پلیکا پلیمر گلپایگان عدد ۱۲۵ ۱۱۱,۰۰۰
۱۲۰ درب دریچه بازدید کامل (درپوش دنده ای با واشر)پلیکا پلیمر گلپایگان عدد ۱۶۰ ۱۹۹,۲۰۰
۱۲۱ درب دریچه بازدید کامل (درپوش دنده ای با واشر)پلیکا پلیمر گلپایگان عدد ۲۰۰ ۳۱۱,۱۰۰