فاضلاب خانگی با پلیمر گلپایگان

فاضلاب خانگی با پلیمر گلپایگان

برای تخلیه آب فاضلاب از ساختمانهای مسکونی و تجاری ، نیاز به لوله و اتصالات مطمئن و با کیفیت دارید. سیستم های فاضلابی پلیمر گلپایگان بدون سرب می باشد و طبق استانداردهای اروپایی EN1329 و EN1401 تولید می شوند. پلیمر گلپایگان با تولید بیش از ۱۰۰۰ نوع لوله و اتصالات فاضلابی، اعم از چسبی و پوش فیت ، متنوع ترین تولید کننده لوله و اتصالات فاضلابی UPVC  در ایران است .

لوله و اتصالات چسبی 

این نوع سیستم طبق استاندارد EN1329 اروپا تولید می شودو برای تخلیه آب و فاضلاب داخل ساختمان به کار می رود. نحوه اتصال لوله و اتصالات، چسبی می باشد که طبق مصرف آن به ۲ دسته تقسیم شده اند  :

  • سیستم های PVC-u آب و فاضلاب در داخل ساختمان روی کار (B)
  • سیستم های PVC-u  آب و فاضلاب در داخل ساختمان و زیر خاک (D)

لوله و اتصالات پوش فیت داخل ساختمان

 این نوع سیستم طبق استاندارد EN1329 اروپا تولید می شودو برای تخلیه آب و فاضلاب داخل ساختمان به کار می رود که نحوه اتصال لوله و اتصالات، پوش فیت می باشد .

لوله و اتصالات پوش فیت زیر خاک

این سیستم بر اساس استاندارد EN1401 اروپا تولید می شود و برای مصارف فاضلابی و ابرسانی زیر خاک استفاده می شوند که طبق مصرف آن به ۲ دسته تقسیم شده اند :

  • سیستم های PVC-u آب و فاضلاب  بیرون ساختمان زیر خاک (U)
  • سیستم های PVC-u آب و فاضلاب داخل ساختمان (D) و بیرون ساختمان زیر خاک (UD)