سالنگار پلیمر گلپایگان | تولید کننده لوله های فاضلابی چسبی با برند PG

سالنگار پلیمر گلپایگان | تولید کننده لوله های فاضلابی چسبی با برند PG

 

شرکت پلیمر گلپایگان در یک نگاه سالنگار پلیمر گلپایگان

سال ۱۳۶۰ تاسیس شرکت پلیمر گلپایگان |سالنگار پلیمر گلپایگان
سال ۱۳۶۲ شروع تولید لوله PVC-u
سال ۱۳۶۴ تولید اتصالات PVC-u چسبی با یک دستگاه تزریق
سال ۱۳۶۷ اجرای طرح توسعه و ساخت تاسیسات زیربنایی
سال ۱۳۶۹ خرید دستگاه خط لوله PVC تا سایز ۳۱۵ میلیمتر از منابع اروپایی
سال ۱۳۷۰ افزایش ظرفیت اتصالات با دو خط تولید جدید
سال ۱۳۷۲ افزایش مجدد ماشین آلات تولید اتصالات
سال ۱۳۷۴ افزایش مجدد ماشین آلات تولید اتصالات
سال ۱۳۷۵ تاسیس واحد قالبسازی شرکت
شروع صادرات به کشورهای همسایه
سال ۱۳۷۷ ایجاد انبارهای سرپوشیده مواد اولیه و تولیدات
سال ۱۳۷۹ انتخاب شرکت پلیمر گلپایگان بعنوان واحد نمونه کشوری از سوی موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
سال ۱۳۸۰ افزایش ظرفیت تولید لوله PVC-u و خرید ماشین آلات مربوطه
پیاده سازی استانداردهای اروپایی EN برای لوله و اتصالات فاضلابی
سال ۱۳۸۱ پیاده سازی استانداردهای اروپایی EN برای لوله های تحت فشار
تولید محصولات پوش فیت با خرید ماشین آلات تکمیلی
سال ۱۳۸۱ شروع صادرات به کشورهای اروپایی
سال ۱۳۸۳ افزایش ظرفیت تولید اتصالات با خرید ماشین آلات جدید
سال ۱۳۸۴ ساخت قالب زانو و سه راه خم برای اولین بار در ایران و تولید و عرضه محصولات
سال ۱۳۸۵ تجهیز آزمایشگاه به دستگاههای جدید جهت آزمونهای لوله و اتصالات PVC-u
سال ۱۳۸۶ شروع عملیات ساختمانی فاز ۲
سال ۱۳۸۷ خرید ماشین آلات لوله از منابع اروپای غربی
سال ۱۳۸۸ شروع تولید فاز ۲ و عرضه لوله های سایز ۴۰۰ و ۵۰۰ و ۶۳۰ میلیمتر به بازار
سفارش ماشین آلات جدید اتصالات فاز ۲
سال ۱۳۸۸ تجهیز آزمایشگاه با توجه به تولیدات جدید
سال ۱۳۹۰ خرید ماشین آلات جدید اتصالات فاز ۲
راه اندازی آزمایشگاه مرکزی در فاز ۲
سفارش و خرید ماشین آلات جهت تولید لوله های مخصوص جداره چاه آب
 راه اندازی و شروع به کار خط تولید لوله های شیاردار جهت جداره چاه
سال ۱۳۹۲  اخذ استاندارد ISO17025 کیفیت مدیریت آزمایشگاهی
 انتخاب واحد نمونه استانی از سوی موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی اصفهان
 اخذ گواهینامه آزمایشگاه همکار موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی از سوی مرکز تایید صلاحیت ایران