لوله کشی فاضلاب با پلیکا:

لوله کشی فاضلاب با پلیکا:

لوله کشی فاضلاب با پلیکا:

لوله کشی فاضلاب با پلیکا (PVC) یک فرایند نسبتاً ساده است که با کمی دقت و ابزار مناسب می توانید آن را انجام دهید.

مراحل کلی کار:

 1. تهیه ابزار و مصالح:
  • لوله و اتصالات پلیکا در سایزهای مختلف
  • چسب مخصوص لوله پلیکا
  • سمباده
  • متر و خط کش
  • مداد
  • اره
  • دستکش
  • عینک محافظ
 2. طراحی و اندازه گیری:
  • مسیر لوله کشی فاضلاب را روی دیوار یا سقف مشخص کنید.
  • شیب مناسب را برای تخلیه فاضلاب در نظر بگیرید.
  • طول و قطر لوله های مورد نیاز را اندازه گیری کنید.
 3. برش لوله ها:
  • با استفاده از اره، لوله ها را به اندازه های دلخواه برش بزنید.
  • لبه های برش خورده را با سمباده صاف کنید.
 4. اتصال لوله ها:
  • سطح داخلی لوله و اتصال را با چسب آغشته کنید.
  • لوله را به سرعت و با زاویه مناسب داخل اتصال قرار دهید.
  • تا خشک شدن کامل چسب، محل اتصال را ثابت نگه دارید.
 5. نصب اتصالات:
  • از زانو، سه راهی، تبدیل و سایر اتصالات مناسب برای تغییر مسیر، انشعاب و اتصال لوله ها استفاده کنید.
 6. آزمایش و رفع نشتی:
  • پس از اتمام لوله کشی، با ریختن آب در لوله ها، اتصالات را از نظر نشتی بررسی کنید.
  • در صورت مشاهده نشتی، محل آن را با چسب بیشتر آب بندی کنید.

نکات مهم:

 • از چسب مخصوص لوله پلیکا استفاده کنید و از مخلوط کردن چسب های مختلف خودداری کنید.
 • برای اتصال محکم لوله ها، از مقدار کافی چسب استفاده کنید.
 • محل اتصال را تا خشک شدن کامل چسب، ثابت نگه دارید.
 • از عینک و دستکش برای محافظت از خود در برابر بخارات چسب استفاده کنید.
 • در صورت عدم آشنایی با لوله کشی فاضلاب، از یک متخصص کمک بگیرید.