چهار راه ۴۵ درجه چسبی پلیمر گلپایگان

چهار راه ۴۵ درجه چسبی پلیمر گلپایگان

چهار راه ۴۵ درجه چسبی پلیمر گلپایگان

کد محصول ضخامت قطر تعداد در کارتن کد موارد مصرف ساده/silent تعداد کوپله
PG 3341 F ۳/۲ ۱۱۰ ۱۰ BD ساده سه سر کوپله